Vodca meleho plavidla, namorny kurz zlava 100 eur
Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice


Vodca malého plavidla. - Kapitánske skúšky - YACHTER.sk

Vodca malého plavidla - Kapitánske skúšky

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemské vodné cesty.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.
Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2.
Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.


Základné informácie o kurze Vodca malého plavidla
Od januára 2011 musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla z dôvodu nadobudnutia platnosti o účinnosti zákona 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Na jednom kvalifikačnom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí. (poverenie na vykonanie kvalifikačného kurzu)

Dvaapoldenný teoretický kurz Vodca malého plavidla sa koná vždy v časovom rozpätí:
- piatok 16.00 - 20.00
- sobota 8.00 - 18.00
- nedeľa 8.00 - 14.30
            14.30 - 16.30 - plachetnice
Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu.

Základný praktický 4,5-hod. výcvik a upevňujúci 2. hodinový výcvik sa vykonáva na motorovom člne Galia 630HT na Dunaji alebo na plachetnici Seascape18 tiež na Dunaji (oblasť Čunovo) spravidla po teoretickom kurze. (Všetky naše výcvikové plavidlá si môžete následne po získaní preukazu aj prenajať, či už za asistencie inštruktora, alebo samostatne.)
Druh praktickej skúšky si vyberie uchádzač podľa toho, či má záujem o preukaz na motorové člny, na plachetnice alebo v kombinácii oboch plavidiel.
Na plavidle sa počas výcviku nachádzajú maximálne 2 adepti, čo je vhodné pre vzájomnú kooperáciu trénovania riadenia lode a nácviku prídavných činností, ako sú najmä parkovanie, kotvenie, vyväzovanie či trénovanie záchrany muža cez palubu.
- na praktické jazdy na motorovom člne i plachetnici bezplatne požičiavame nepremokavé jachtárske oblečenie (vetrovka a nohavice). Čo je náplňou teoretického kurzu: CEVNI - Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
- Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
- Plavebný zemepis
- Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
- Plachetnice (dobrovoľné)
Čo je náplňou praktického výcviku na motorovom člne: - nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)
- predstavenie plavebnej dráhy Dunaja
- nácvik krízových situácií (zlyhanie motora v plavebnej dráhe na Dunaji, muž cez palubu...)
- za príplatok 50 eur/hodina/čln preplavba plavebnou komorou
Čo je náplňou praktického výcviku na plachetnici: - plavba pod plachtami (plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet)
Zoznam potrebných dokumentov: - Prihláška na kurz
- Žiadosť o vykonanie skúšky
- Žiadosť o vydanie preukazu
- Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla
- Lekársky posudok
- Doklad o ukončení minimálne základného vzdelania - fotokópia

Jednotlivé dokumenty spolu s inštrukciami na ich vyplnenie Vám zašleme emailom pri prihlásení sa na kurz.


ELEKTRONICKÉ SKÚŠOBNÉ TESTY VODCA MALÉHO PLAVIDLA

OTESTUJTE SA

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Pre najlepších absolventov
prenájom lode na celý deň ZDARMA


Naším úsilím je vás čo najviac naučiť a motivovať k čo najlepším výsledkom nielen pri skúškach, ale aj v nadobúdaní praktických skúseností. Uchádzač, ktorý na teoretickej skúške dosiahne plný počet bodov a následne úspešne vykoná praktickú skúšku, si po získaní preukazu od nás môže prenajať plavidlo (motorový čln alebo plachetnicu) na celý deň zdarma.

Zdarma ziskava prenájom v hodnote 170 EUR /deň (cez víkend) , 130 EUR/deň (cez týždeň) motorového člna Galia 475 alebo gumeného člna Adventure V500 (podľa individuálneho výberu), alebo prenájom plachetnice.
Absolvent hradí len servisný poplatok (25 EUR) a spotrebované pohonné hmoty.

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Ponúkame Vám ešte niečo navyše

Okrem základného všeobecného 4,5 hod. praktického výcviku absolvujete pre utvrdenie si nadobudnutých zručností upevňujúci 2. hodinový kondičný blok na motorovom člne. Na tomto výcviku sa primárne venujeme najmä nácvikom, ktoré sa vyžadujú pri skúške - hlavný dôraz kladieme na prácu s lanami, parkovanie, vyväzovanie, kotvenie a nácvik "muž cez palubu". Tento výcvik sa nedopláca, uchádzač ho od nás dostáva v rámci základnej ceny kurzu, pretože nám záleží najmä na tom, aby sme do praxe priviedli nie narýchlo pripravených adeptov, ale absolventov, ktorí prostredníctvom intenzívnej výučby získajú nielen viac praxe sprostredkovanej profesionálnymi inštruktormi, ale uvedomia si, že čím viac budú jazdiť, tým väčší rešpekt pred vodou budú mať. Loď sa naučia nielen ovládať, ale aj cítiť a chápať a zo zručností sa časom stanú návyky. Na plavidle sú aj na tomto výcviku maximálne dvaja adepti.
Spolu tak absolvujete v rámci praktického výcviku na motorovom člne 6,5 hodiny, absolventi na plachetnici plus 4,5 hodiny.

Samozrejme, aj po získaní preukazu radi čerstvých absolventov naďalej zaškolíme, ak si nie sú istí v novonadobudnutých zručnostiach, v doplnkových kondičných hodinách, ktoré si žiadateľ môže za príplatok doobjednať. Tu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla
Najbližší termín:
Bratislava:08. 03. - 10. 03. 2019
A,B,C - Galia 630 HT / Seascape 18
Košice:22. 03. - 24. 03. 2019
A,B,C - Vesta 500 / SPIRIT 28

Cena: 320,- EUR (A, B)
Cena: 420,- EUR (A, B, C)

V cene kurzu:
  1. dvaapoldenný teoretický kurz v klimatizovanej miestnosti
  2. 4,5-hod. základný kondičný blok na motorovom člne
  3. 2-hodinový upevňujúci kondičný blok na motorovom člne
  4. študijný materiál (skriptá schválené ŠPS)
  5. celodenný gastroservis (interná kaviareň, občerstvenie, obed)
Dalšie náklady:
  1. kolky v hodnote 33 EUR + 9,50 EUR = 42,50 EUR
  2. druhá praktická skúška s kondičným blokom - v pripade kombinácie B, C (to znamená motorový čln nad 20 kW aj plachetnica) - doplatok 100 eur
Kontakt
Katarína Tulejová
0903 24 66 44   katkayachter.sk

Školiace stredisko Bratislava

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
08. 03. - 10. 03. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 28. 03. 2019
29. 03. - 31. 03. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 25. 04. 2019
26. 04. - 28. 04. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 16. 05. 2019
24. 05. - 26. 05. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 13. 06. 2019
21. 06. - 23. 06. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 11. 07. 2019


Školiace stredisko Košice

Pri minimálnom počte sedem uchádzačov – možnosť zorganizovania
kurzu Vodca malého plavidla v individuálnom termíne.

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
22. 03. - 24. 03. 2019 A,B,C Vesta 500 / SPIRIT 28 10. 04. 2019
07. 06. - 09. 06. 2019 A,B,C Vesta 500 / SPIRIT 28 26. 06. 2019


Teoretická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla

Praktická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla

NOVINKA

Ponúkame zimovanie lodi vo vykurovanej hale (vedľa predajne YACHTER.sk) v stráženom areáli v Bratislave.

Cyklokompu na trase Čunovo - Hamuliakovo YACHTER prevádzkuje od júna cyklokompu na trase Čunovo - Hamuliakovo. V lete kompa premáva denne pravidelne každé dve hodiny od 11.00 do 17.00. Telefonicky sa dá však objednať preprava aj mimo grafikonu. Kompa odvezie naraz 12 pasažierov aj s bicyklami. Lístok stojí 4 eurá, resp. 2 eurá predeti do 10 rokov.
viac...
Nová prednáška:
Praktická astronavigácia pre jachtárov
Úvod do praktickej astronavigácie, práca so sextantom...
viac...
Nová prednáška:
Najčastejšie technické problémy na lodi a ich riešenia
Cieľom prednášky je poukázať na situácie, kde je potrebné na lodi vyriešiť typické, avšak neočakávané technické problémy.
viac...
Praktický výcvik na katamaráne v Chorvátsku
viac...
Ponúkame Vám niečo navyše v rámci kurzu Vodca malého plavidla doplňujúci 2. hodinový kondičný blok na motorovom člne bez príplatku
viac...
Škola pretekárskeho jachtingu
Týždeň na pretekárskej plachetnici, zameraný na základy pretekania.
viac...
Najčastejšie otázky: Môžem ísť s preukazom Vodca malého plavidla na more?
Nie, nemôžete, platí výhradne na vnútrozemské vodné cesty (má medzinárodnú platnosť, ale je určený len na sladké vody). Často sa stretnete s názorom, že v Chorvátsku ich akceptujú; to síce v niektorých prípadoch (ako to už v Chorvátsku chodí) môže byť pravda, ale i pri tej najmenšej poistnej udalosti zistíte, že máte neplatné papiere. Na preukaze je aj jasne napísané, na čo je určený.

Sú chorvátske preukazy typu B platné len v Chorvátsku alebo majú celosvetovú platnosť?
Chorvátske preukazy tohto typu sú určené výhradne na chorvátske teritoriálne vody. Opäť platí, že v nejakej charterovej agentúre Vám môžu požičať loď aj v inej destinácii, ale pokiaľ sa niečo stane, máte neplatný preukaz. Takže treba zvážiť, či je vždy ten jednoduchší a lacnejší variant aj ten najlepší.
Ako je to v skutočnosti s chorvátskymi preukazmi:
viac...


Honda marine
Školiace stredisko
Kurzy
Praktický výcvik a skúška
Kondičné plavby a preplavby
Prednášky
Fotogaléria
Darčekové poukážky
Prenájom lodí
Booking manager
YachtBooker
Danube charter
Cyklokompa
O nás
Kontakt
Internetový obchod
Ochrana osobných údajov
Najčastejšie hľadáte: Kapitánske skúšky , Kapitánske preukazy , Kapitánsky preukaz , Kapitánske kurzy , Kapitánske oprávnenie , VMP , Vodca malého plavidla , Kapitánska licencia , Lodné skúšky , Lodný preukaz , Preukaz kapitána ,
Ďalšie odkazy: Elektromotory Torqeedo YACHTERshop Aquapac Seascape 18 Cyklokompa NajNakup.sk Yacht Charter © qvota 2007