Vodca meleho plavidla, namorny kurz zlava 100 eur
Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice


Vodca malého plavidla. - Kapitánske skúšky - YACHTER.sk

Vodca malého plavidla - Kapitánske skúšky

Medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemské vodné cesty, platné v rámci EÚ a v krajinách, s ktorými máme uzavreté bilaterálne dohody v zmysle Rezolúcie No.40 (International Certificate for Operators of Pleasure Craft).

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla


Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.
Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2.
Pozor, pri kategórii C je nutné absolvovať odbornú spôsobilosť minimálne kategórie A.
Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty.


Cena: 390 € (oprávnenie kategórie A, B)

Cena: 550 € (oprávnenie kategórie A, B, C)

Cena: 190 € (rozšírenie - oprávnenie kategórie C)


V cene kurzu:
 • 2.denný teoretický kurz v klimatizovanej miestnosti s wifi pripojením v školiacom stredisku YACHTER
 • 4.hodinový základný kondičný blok na motorovom člne - max. 2 uchádzači na plavidle
 • 3,5.hodinový zdokonaľovací kondičný blok na motorovom člne - max. 2 uchádzači na plavidle
 • študijný materiál (skriptá, súbor testových otázok - schválené Divíziou vnútrozemnskej plavby)
 • celodenný gastroservis (interná kaviareň, občerstvenie, obed)

Dalšie náklady:
 • kolky v hodnote 32 € + 10 € = 42 €


Najbližší termín:
Bratislava:04. 03. - 05. 03. 2023
A,B,C - Galia 630 HT / Seascape 18
Košice:18. 03. - 19. 03. 2023
A,B,C - ZAR 53 / SPIRIT 28

Základné informácie o kurze Vodca malého plavidla
 • Účasť na kvalifikačnom kurze je povinná v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z.
 • Na kvalifikačnom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 uchádzačov
 • Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu

Časový priebeh kurzu:
  1. Teoretická časť (hodiny sú uvedené ako 60. minútové)
 • 08:00 – 17:00 sobota (CEVNI – európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných                                 cestách, slovenská legislatíva, plavebný zemepis)
 • 08:00 – 15:30 nedeľa (plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia)
 • 15:30 – 17:30 nedeľa (plachetnice - dobrovoľné)

 • 2. Praktická časť (hodiny sú uvedené ako 60. minútové, na plavidle max. 2 úchádzači)
 • prebieha v týždňoch po teoretickom kurze
 • určená pre uchádzačov o oblasť plavby A, B – motorová loď
 • určená pre uchádzačov o oblasť plavby A, B, C - motorová loď a plachetnica
  A) 4.hodinový základný výcvik na motorovom člne - (nácvik základných zručností - technika jazdy)
 • prebieha v týždni po teoretickom kurze
 • manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie
 • predstavenie plavebnej dráhy Dunaja
 • nácvik krízových situácií (zlyhanie motora v plavebnej dráhe na Dunaji, muž cez palubu...)

 • B) 3,5.hodinový zdokonaľujúci výcvik na motorovom člne
 • prebieha v týždni pred skúškou
 • určený pre uchádzačov o oblasť plavby A, B – motorová loď
 • upevňovanie a opakovanie čerstvo nadobudnutých zručností
 • veľký dôraz už priamo na manévre, ktoré sa vyžadujú na skúške

 • C) 4.hodinový základný výcvik na plachetnici (nepovinné)
 • prebieha v týždni po teoretickom kurze
 • určený pre uchádzačov o plachetnice
 • pozor, je to nadstavba - nutný aj základný praktický výcvik na motorovom člne
 • plavba pod plachtami na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet

Záruka najvyššej kvality:
  1. Na plavidle sú počas výcviku maximálne dvaja uchádzači, čo je vhodné pre vzájomnú kooperáciu (práca s kormidlom, parkovanie, vyväzovanie, kotvenie, manéver muž cez palubu)
  • prítomnosť každej ďalšej osoby kvalitu praktického výcviku znižuje, stáva sa pasívnym členom
  2. Bezplatné požičiavanie nepremokavého jachtárskeho oblečenia značky Musto a Marinepool na praktický výcvik
  3. Všetky naše výcvikové plavidlá si môžete následne po získaní preukazu aj prenajať, či už za asistencie inštruktora, alebo samostatne - DanubeCharter - Požičovňa lodí YACHTER s.r.o. viac info tu...
  4. Praktický výcvik a prenájom plavidiel v Bratislave je situovaný v našej modernej maríne spojenej s reštauráciou - Marína YACHTER CLUB - Modrá Čajka na Dunaji
  • možnosť relaxačného vyžitia rodinných príslušníkov – cyklokompa, volejbalové ihrisko, trampolína, bufet, reštaurácia

Naše výcvikové plavidlá:
 • motorová loď (Galia 630 HT, Galia 650 WA, Galia 670 MC, Adventure V-500, ZAR 53) viac info tu...
 • plachetnica (Seascape 18, Spirit 28) viac info tu...

Zoznam potrebných dokumentov:
 • Elektronická prihláška na kurz
 • Žiadosť o vykonanie skúšky
 • Žiadosť o vydanie preukazu
 • Lekársky posudok
Jednotlivé dokumenty spolu s podrobnými inštrukciami na ich vyplnenie Vám zašleme emailom pri prihlásení sa na kurz.


ELEKTRONICKÉ SKÚŠOBNÉ TESTY VODCA MALÉHO PLAVIDLA

OTESTUJTE SA

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Pre najlepších absolventov
prenájom lode na celý deň ZDARMA


Naším úsilím je vás čo najviac naučiť a motivovať k čo najlepším výsledkom nielen pri skúškach, ale aj v nadobúdaní praktických skúseností. Uchádzač, ktorý na teoretickej skúške dosiahne plný počet bodov a následne úspešne vykoná praktickú skúšku, si po získaní preukazu od nás môže prenajať plavidlo (motorový čln alebo plachetnicu) na celý deň zdarma.

Zdarma ziskava prenájom v hodnote 170 EUR /deň (cez víkend), 130 EUR/deň (cez týždeň) motorového člna Galia 475 alebo gumeného člna ZAR 53 (podľa individuálneho výberu), alebo prenájom plachetnice.
Absolvent hradí len servisný poplatok (25 EUR) a spotrebované pohonné hmoty.Kontakt pre prihlásenie
Katarína Tulejová
0903 24 66 44   katkayachter.sk


Školiace stredisko Bratislava

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
04. 03. - 05. 03. 2023 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 24. 03. 2023
25. 03. - 26. 03. 2023 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 21. 04. 2023
01. 04. - 02. 04. 2023 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 21. 04. 2023
13. 05. - 14. 05. 2023 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 02. 06. 2023
10. 06. - 11. 06. 2023 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 30. 06. 2023


Školiace stredisko Košice

Pri minimálnom počte sedem uchádzačov – možnosť zorganizovania
kurzu Vodca malého plavidla v individuálnom termíne.

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
18. 03. - 19. 03. 2023 A,B,C ZAR 53 / SPIRIT 28 05. 04. 2023
27. 05. - 28. 05. 2023 A,B,C ZAR 53 / SPIRIT 28 14. 06. 2023Teoretická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla

Praktická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla
Novinka
Tréning pristávacích manévrov na námornej plachetnici na Dunaji

viac info...


Prihláste sa na odber noviniek e-mailom.
Vyberte si, čo Vás zaujíma.

Cyklokompa na trase
Čunovo - Hamuliakovo

YACHTER prevádzkuje cyklokompu na trase Čunovo - Hamuliakovo. V lete kompa premáva denne pravidelne každé dve hodiny. Telefonicky sa dá však objednať preprava aj mimo grafikonu. Kompa odvezie naraz 12 pasažierov spolu aj s bicyklami. Lístok stojí 4 €/osoba jednosmerý, 6 €/osoba obojsmerný, resp. 2 €/dieťa do 10 rokov - jednosmerný, 3 €/dieťa do 10 rokov - obojsmerný. Viac info tu...
viac info...
Nová prednáška:
Praktická astronavigácia pre jachtárov
Úvod do praktickej astronavigácie, práca so sextantom...
viac...
Nová prednáška:
Najčastejšie technické problémy na lodi a ich riešenia
Cieľom prednášky je poukázať na situácie, kde je potrebné na lodi vyriešiť typické, avšak neočakávané technické problémy.
viac...
Ponúkame Vám niečo navyše v rámci kurzu Vodca malého plavidla doplňujúci 2. hodinový kondičný blok na motorovom člne bez príplatku
viac...
Praktický výcvik na katamaráne v Chorvátsku
viac...
Škola pretekárskeho jachtingu
Týždeň na pretekárskej plachetnici, zameraný na základy pretekania.
viac...
Najčastejšie otázky: Môžem ísť s preukazom Vodca malého plavidla na more?
Nie, nemôžete, platí výhradne na vnútrozemské vodné cesty (má medzinárodnú platnosť, ale je určený len na sladké vody). Často sa stretnete s názorom, že v Chorvátsku ich akceptujú; to síce v niektorých prípadoch (ako to už v Chorvátsku chodí) môže byť pravda, ale i pri tej najmenšej poistnej udalosti zistíte, že máte neplatné papiere. Na preukaze je aj jasne napísané, na čo je určený.

Sú chorvátske preukazy typu B platné len v Chorvátsku alebo majú celosvetovú platnosť?
Chorvátske preukazy tohto typu sú určené výhradne na chorvátske teritoriálne vody. Opäť platí, že v nejakej charterovej agentúre Vám môžu požičať loď aj v inej destinácii, ale pokiaľ sa niečo stane, máte neplatný preukaz. Takže treba zvážiť, či je vždy ten jednoduchší a lacnejší variant aj ten najlepší.
Ako je to v skutočnosti s chorvátskymi preukazmi:
viac...


Honda marine
Školiace stredisko
Kurzy
Praktický výcvik a skúška
Kondičné plavby a preplavby
Prednášky
Fotogaléria
Darčekové poukážky
Prenájom lodí
Booking manager
Danube charter
Cyklokompa
O nás
Kontakt
Internetový obchod
Ochrana osobných údajov
Najčastejšie hľadáte: Kapitánske skúšky , Kapitánske preukazy , Kapitánsky preukaz , Kapitánske kurzy , Kapitánske oprávnenie , VMP , Vodca malého plavidla , Kapitánska licencia , Lodné skúšky , Lodný preukaz , Preukaz kapitána ,
Ďalšie odkazy: Elektromotory Torqeedo YACHTERshop Aquapac Seascape 18 Cyklokompa NajNakup.sk Yacht Charter © qvota 2007