Vodca meleho plavidla, namorny kurz zlava 100 eur
Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice Kapitánske preukazy - Bratislava - Košice


Vodca malého plavidla. - Kapitánske skúšky - YACHTER.sk

Vodca malého plavidla - Kapitánske skúšky

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemské vodné cesty, platné v rámci EÚ a v krajinách, s ktorými máme uzavreté bilaterálne dohody v zmysle Rezolúcie No.40 (International Certificate for Operators of Pleasure Craft).

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.
Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2.
Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty.

Základné informácie o kurze Vodca malého plavidla
 • Účasť na kvalifikačnom kurze je povinná v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z.
 • Na kvalifikačnom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 uchádzačov
 • Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu

Časový priebeh kurzu:
  1. Teoretická časť (hodiny sú uvedené ako 60. minútové)
 • 16:00 – 20:00 piatok (plavebný zemepis, základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe)
 • 08:00 – 17:00 sobota (CEVNI – európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách)
 • 08:00 – 14:00 nedeľa (plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia)
 • 14:00 – 16:00 nedeľa (plachetnice - dobrovoľné)

 • 2. Praktická časť (hodiny sú uvedené ako 60. minútové, na plavidle max. 2 úchádzači)
 • prebieha v týždni po teoretickom kurze
 • určený pre uchádzačov o oblasť plavby A, B – motorová loď
 • určený pre uchádzačov o oblasť plavby A, B, C - motorová loď a plachetnica
  A) 4. hodinový základný výcvik na motorovom člne - (nácvik základných zručností - technika jazdy)
 • manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie
 • predstavenie plavebnej dráhy Dunaja
 • nácvik krízových situácií (zlyhanie motora v plavebnej dráhe na Dunaji, muž cez palubu...)

 • B) 2. hodinový zdokonaľujúci výcvik na motorovom člne
 • prebieha v týždni pred skúškou
 • určený pre uchádzačov o oblasť plavby A, B – motorová loď
 • upevňovanie a opakovanie čerstvo nadobudnutých zručností
 • veľký dôraz už priamo na manévre, ktoré sa vyžadujú na skúške

 • C) 4. hodinový základný výcvik na plachetnici (nepovinné)
 • prebieha v týždni po teoretickom kurze
 • určený pre uchádzačov o plachetnice
 • pozor, je to nadstavba - nutný aj základný praktický výcvik na motorovom člne
 • plavba pod plachtami na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet

Záruka najvyššej kvality:
  1. Najvyšší počet kondičných hodín spomedzi všetkých školiacich stredísk na Slovensku
  • úroveň A, B (motorová loď) – 6 hodín (8 vyučovacích hodín)
  • úroveň A, B, C (motorová loď a plachetnica) – 10 hodín (13 vyučovacích hodín)
  2. Na plavidle sú počas výcviku maximálne dvaja uchádzači, čo je vhodné pre vzájomnú kooperáciu (práca s kormidlom, parkovanie, vyväzovanie, kotvenie, manéver muž cez palubu)
  • prítomnosť každej ďalšej osoby kvalitu praktického výcviku znižuje, stáva sa pasívnym členom
  3. Bezplatné požičiavanie nepremokavého jachtárskeho oblečenia značky Musto a Marinepool na praktický výcvik
  4. Všetky naše výcvikové plavidlá si môžete následne po získaní preukazu aj prenajať, či už za asistencie inštruktora, alebo samostatne - DanubeCharter - Požičovňa lodí YACHTER s.r.o. viac info tu...
  5. Praktický výcvik a prenájom plavidiel v Bratislave je situovaný v našej modernej maríne spojenej s reštauráciou - Marína YACHTER CLUB - Modrá Čajka na Dunaji
  • možnosť relaxačného vyžitia rodinných príslušníkov – cyklokompa, volejbalové ihrisko, trampolína, bufet, reštaurácia

Naše výcvikové plavidlá:
 • motorová loď (Galia 630 HT, Galia 650 WA, Galia 670 MC, Adventure V-500, ZAR 53) viac info tu...
 • plachetnica (Seascape 18, Spirit 28) viac info tu...

Zoznam potrebných dokumentov:
 • Prihláška na kurz
 • Žiadosť o vykonanie skúšky
 • Žiadosť o vydanie preukazu
 • Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla
 • Lekársky posudok
 • Doklad o ukončení minimálne základného vzdelania - fotokópia
Jednotlivé dokumenty spolu s podrobnými inštrukciami na ich vyplnenie Vám zašleme emailom pri prihlásení sa na kurz.


ELEKTRONICKÉ SKÚŠOBNÉ TESTY VODCA MALÉHO PLAVIDLA

OTESTUJTE SA

Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Pre najlepších absolventov
prenájom lode na celý deň ZDARMA


Naším úsilím je vás čo najviac naučiť a motivovať k čo najlepším výsledkom nielen pri skúškach, ale aj v nadobúdaní praktických skúseností. Uchádzač, ktorý na teoretickej skúške dosiahne plný počet bodov a následne úspešne vykoná praktickú skúšku, si po získaní preukazu od nás môže prenajať plavidlo (motorový čln alebo plachetnicu) na celý deň zdarma.

Zdarma ziskava prenájom v hodnote 170 EUR /deň (cez víkend) , 130 EUR/deň (cez týždeň) motorového člna Galia 475 alebo gumeného člna Adventure V500 (podľa individuálneho výberu), alebo prenájom plachetnice.
Absolvent hradí len servisný poplatok (25 EUR) a spotrebované pohonné hmoty.


Najbližší termín:
Bratislava:25. 10. - 27. 10. 2019
A,B,C - Galia 630 HT / Seascape 18
Košice:04. 10. - 06. 10. 2019
A,B,C - Vesta 500 / SPIRIT 28

Cena: 320 € (oprávnenie kategórie A, B)

Cena: 420 € (oprávnenie kategórie A, B, C)


V cene kurzu:
 • 2,5 denný teoretický kurz v klimatizovanej miestnosti s wifi pripojením v školiacom stredisku YACHTER
 • 6. hodinový základný kondičný blok na motorovom člne (8 vyuč. hodín – max. 2 uchádzači na plavidle)
 • študijný materiál (skriptá, súbor testových otázok - schválené Divíziou vnútrozemnskej plavby)
 • celodenný gastroservis (interná kaviareň, občerstvenie, obed)

Dalšie náklady:
 • kolky v hodnote 33 EUR + 9,50 EUR = 42,50 EUR
 • plachetnica - druhá praktická skúška + 4. hodinový kondičný blok - doplatok 100 €

Kontakt
Katarína Tulejová
0903 24 66 44   katkayachter.sk

Školiace stredisko Bratislava

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
08. 03. - 10. 03. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 28. 03. 2019
26. 04. - 28. 04. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 16. 05. 2019
24. 05. - 26. 05. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 13. 06. 2019
21. 06. - 23. 06. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 11. 07. 2019
02. 08. - 04. 08. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 22. 08. 2019
20. 09. - 22. 09. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 10. 10. 2019
25. 10. - 27. 10. 2019 A,B,C Galia 630 HT / Seascape 18 14. 11. 2019


Školiace stredisko Košice

Pri minimálnom počte sedem uchádzačov – možnosť zorganizovania
kurzu Vodca malého plavidla v individuálnom termíne.

Termíny na kurz Vodca malého plavidla:

Termín Úroveň Typ plavidla Skúška
22. 03. - 24. 03. 2019 A,B,C Vesta 500 / SPIRIT 28 10. 04. 2019
09. 08. - 11. 08. 2019 A,B,C Vesta 500 / SPIRIT 28 28. 08. 2019
04. 10. - 06. 10. 2019 A,B,C Vesta 500 / SPIRIT 28 23. 10. 2019


Teoretická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla

Praktická časť - zobraziť fotogalériu
Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla Kapitánsky kurz Vodca malého plavidla

NOVINKA

Ponúkame zimovanie lodi vo vykurovanej hale (vedľa predajne YACHTER.sk) v stráženom areáli v Bratislave.

Cyklokompu na trase Čunovo - Hamuliakovo YACHTER prevádzkuje od júna cyklokompu na trase Čunovo - Hamuliakovo. V lete kompa premáva denne pravidelne každé dve hodiny od 11.00 do 17.00. Telefonicky sa dá však objednať preprava aj mimo grafikonu. Kompa odvezie naraz 12 pasažierov aj s bicyklami. Lístok stojí 4 eurá, resp. 2 eurá predeti do 10 rokov.
viac...
Nová prednáška:
Praktická astronavigácia pre jachtárov
Úvod do praktickej astronavigácie, práca so sextantom...
viac...
Nová prednáška:
Najčastejšie technické problémy na lodi a ich riešenia
Cieľom prednášky je poukázať na situácie, kde je potrebné na lodi vyriešiť typické, avšak neočakávané technické problémy.
viac...
Praktický výcvik na katamaráne v Chorvátsku
viac...
Ponúkame Vám niečo navyše v rámci kurzu Vodca malého plavidla doplňujúci 2. hodinový kondičný blok na motorovom člne bez príplatku
viac...
Škola pretekárskeho jachtingu
Týždeň na pretekárskej plachetnici, zameraný na základy pretekania.
viac...
Najčastejšie otázky: Môžem ísť s preukazom Vodca malého plavidla na more?
Nie, nemôžete, platí výhradne na vnútrozemské vodné cesty (má medzinárodnú platnosť, ale je určený len na sladké vody). Často sa stretnete s názorom, že v Chorvátsku ich akceptujú; to síce v niektorých prípadoch (ako to už v Chorvátsku chodí) môže byť pravda, ale i pri tej najmenšej poistnej udalosti zistíte, že máte neplatné papiere. Na preukaze je aj jasne napísané, na čo je určený.

Sú chorvátske preukazy typu B platné len v Chorvátsku alebo majú celosvetovú platnosť?
Chorvátske preukazy tohto typu sú určené výhradne na chorvátske teritoriálne vody. Opäť platí, že v nejakej charterovej agentúre Vám môžu požičať loď aj v inej destinácii, ale pokiaľ sa niečo stane, máte neplatný preukaz. Takže treba zvážiť, či je vždy ten jednoduchší a lacnejší variant aj ten najlepší.
Ako je to v skutočnosti s chorvátskymi preukazmi:
viac...


Honda marine
Školiace stredisko
Kurzy
Praktický výcvik a skúška
Kondičné plavby a preplavby
Prednášky
Fotogaléria
Darčekové poukážky
Prenájom lodí
Booking manager
YachtBooker
Danube charter
Cyklokompa
O nás
Kontakt
Internetový obchod
Ochrana osobných údajov
Najčastejšie hľadáte: Kapitánske skúšky , Kapitánske preukazy , Kapitánsky preukaz , Kapitánske kurzy , Kapitánske oprávnenie , VMP , Vodca malého plavidla , Kapitánska licencia , Lodné skúšky , Lodný preukaz , Preukaz kapitána ,
Ďalšie odkazy: Elektromotory Torqeedo YACHTERshop Aquapac Seascape 18 Cyklokompa NajNakup.sk Yacht Charter © qvota 2007